Cytaty o sztuce


 1. "Zarówno sztuka, jak i ojczyzna, same przez się niewiele znaczą. Znaczą one bardzo wiele, gdy człowiek poprzez nie, wiąże się z istotnymi, najgłębszymi wartościami bytu" - Witold Gombrowicz
 2. "Rysować to posiadać - to akt poznania pewniejszy i głębszy niż seks; jedynie marzenia lub œśmierć mogą mu dorównać." - Amadeo Modigliani
 3. "Muzyka jest niedyskretną powiernicą: zdradza najtajniejsze myśli" - Romain Rolland
 4. "Używany perkusyjnie, fortepian staje się nudny. Gdy idę na koncert i ktoś gra właśnie w taki sposób to mam do wyboru: wracać do domu albo spać na miejscu. Celem jest by fortepian śpiewał, spiewał, śpiewał" - V. Horowitz
 5. "Z niepewnym skutkiem śpiewajmy sobie tak - życie jest za krótkie, by grać byle jak!" - Jan Pietrzak
 6. "Pochwała karmi sztukę" - Seneka Młodszy
 7. "Sztuka jest emanacją naszego wewnętrznego życia i ona jest decydującą wartością tworzenia" - Zofia Kucówna
 8. "Omnis ars naturae imitatio est - wszelka sztuka jest naśladowaniem natury" - Seneka
 9. "Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie, jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu - duszy" - Stanisław Przybyszewski
 10. "Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki" - Leonardo da Vinci
 11. "Nie zrozumiecie sztuki, póki nie zrozumiecie, że w sztuce 1+1 może dać każdą liczbę z wyjątkiem 2" - Pablo Picasso
 12. "Prawdziwy artysta nie posiada dumy. Widzi on, że sztuka nie ma granic, czuje, jak bardzo daleki jest od swego celu, i podczas gdy inni podziwiają go, on sam boleje nad tym, że nie dotarł jeszcze do tego punktu, który ukazuje mu się w oddali, jak światło słońca" - Ludwig van Beethoven
 13. "Ze wszystkich sztuk najważniejszy jest dla nas film" - Włodzimierz Lenin
 14. "Muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu, można stwierdzić, że żadna dziedzina sztuki nie porusza ani nie wpływa na podświadomość tak, jak muzyka" - Dawid Crossby
 15. "Pytać o przydatność sztuki jest tym samym, co pytać młodych chłopców i dziewcząt o sens seksu" - Hagiwara Sakutaro
 16. "Jedna kreska artysty oddziela czasem dwie epoki sztuki" - Stanisław Jerzy Lec
 17. "Wszyscy chcą rozumieć malarstwo, dlaczego nie próbują rozumieć śpiewu ptaków?" - Pablo Picasso
 18. "Nad całokształt sztuk pięknych przedkładam ciałokształt jednej pięknej sztuki" - Stanisław Fornal
 19. "Muzyka niczym nie przypomina sztuki. Przypomina perfumy" - Sakaguchi Ango
 20. "Sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książki" - Anonim
 21. "Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek" - Arystoteles
 22. "Muzyka jest jak morze: stoimy na jednym brzegu i widzimy dal, ale drugiego brzegu dojrzeć nie podobna" - Henryk Sienkiewicz
 23. "Muzyka jest sztuką najbardziej demokratyczną" - Karol Szymanowski
 24. "Prawdziwy artysta nie posiada dumy. Widzi on, że sztuka nie ma granic, czuje, jak bardzo daleki jest od swego celu, i podczas gdy inni podziwiają go, on sam boleje nad tym, że nie dotarł jeszcze do tego pun­ktu, który ukazuje mu się w oddali, jak światło słońca." - Ludwig van Beethoven
 25. "Nie tylko sztuka i wiedza, ale także cierpliwość musi być częścią dzieła" - Johann Wolfgang von Goethe
 26. "Niektórzy chcą zrozumieć dzieło sztuki - miłość nie żąda zrozumienia" - Bogumił Buczyński
 27. "Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem" - Marcel Proust
 28. "Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeżeli to możliwe, powiedzieć parę rozsądnych słów" - Johann Wolfgang von Goethe
 29. "Wielką sztuką nazywam sztukę, która zgodnie z hierarchią dzieła wciąga człowieka bez reszty" - Paul Ambroise Valery
 30. "Prawdziwa sztuka to taka, która powstaje dzięki potrzebie tworzenia" - Albert Einstein
 31. "Nie ma nic wstrętniejszego niż muzyka bez ukrytego znaczenia" - Fryderyk Chopin
 32. "Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz: ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła" - Fryderyk Franciszek Chopin
 33. "Każda sztuka zawsze dąży do tego, by stać się muzyką" - Walter Pater
 34. "Do powstania dzieła sztuki, podobnie jak do wydania na świat człowieka, potrzebny jest udział dwojga ludzi: tego, co ma talent, i tego, co mu daje natchnienie" - Władysław Bodnicki
 35. "Pismo i sztuka to jedyni świadkowie czasów" - Maria Dąbrowska
 36. "Muzyka to sztuka cieszenia się i smucenia bez powodu" - Tadeusz Kotarbiński
 37. "Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów" - Pitagoras
 38. "Postanowiłam, że nigdy nie wyjdę za mąż. Poślubię moją sztukę" - Lucy Maud Montgomery
 39. "W sztuce i polityce awangarda stoi często w obozie przeciwników" - Jean Cocteau
 40. "Sztuka nie dlatego jest wielka, że jest rewolucyjna, ale dlatego jest rewolucyjna, że jest wielka" - Albert Camus
 41. "Jeżeli chcesz narysować ptaka, musisz stać się ptakiem" - Hokusai
 42. "...sztuka nie może być czyimś powołaniem tak samo, jak nie może być za­odem wrodzona wesołość czy skłonność do melancholii" - Borys Pasternak
 43. "Muzyka - po milczeniu - najlepiej wyraża to, co jest niewyrażalne" - Aldous Huxley
 44. "Posługujemy się dźwiękami, aby tworzyć muzykę, tak jak posługujemy się słowami, aby tworzyć język" - Fryderyk Chopin
 45. "Dzieło sztuki stoi wyżej niż dzieło natury" - Georg Wilhelm Friedrich Hegel
 46. "Z dziełami sztuki łączy się wiele tradycji. Dzieła natury są zawsze jak wypowiedziane słowa Boga" - Johann Wolfgang Goethe
 47. "Prawie cała literatura, prawie cała poezja, prawie cała sztuka wyrosły z ludzkiego bólu; w niebie chyba sztuki nie ma" - Leszek Kołakowski
 48. "Sztuka wypełnia całe życie mężczyzny, o miłości mówią, że wypełnia całe życie kobiety, choć tak nie jest" - George Bernard Shaw
 49. "Sztuka zawsze, nieustannie zajmuje się dwiema sprawami: wiecznie rozmyśla o śmierci i dzięki temu wiecznie tworzy życie" - Borys Pasternak
 50. "Sztuka jest zaiste nie chlebem, lecz winem życia" - Jean Paul Sartre
 51. "Nie ma sztuki nowoczesnej - jest tylko dobra lub zła sztuka" - Stanisław Szukalski
 52. "Niechaj każdy ćwiczy się w tej sztuce, którą zna" - Cyceron
 53. "Trzeba zawsze pamiętać o pasji: bez pasji nie ma sztuki; sztuki nie ma bez ryzyka. (...) W sztuce nie ma spokoju. Jako artysta pan spokoju nie zazna nigdy, a wyrzec się świętej sztuki dla powszechnego spokoju jest zbrodnią" - Wojciech Kuczok
 54. "Snob choruje na sztukę, ale nigdy na nią nie umiera" - Jan Czarny
 55. "Dla mnie, nie były to nigdy zwykłe występy, te nasze tzw. przedstawienia. To była raczej sprawa życia i śmierci; próba porozumienia się, próba wciągnięcia tych ludzi w intymny świat myśli" - Jim Morrison
 56. "Nauka uspokaja, sztuka jest, by denerwować" - Jean de La Bruyére
 57. "Okolicznością łagodzącą jest fakt, że sztuka pochodzi z czasów zamierzchłych" - Zbigniew Herbert
 58. "Sztuka nowa służy twórcom, sztuka stara - odbiorcom" - Stefan kisielewski
 59. "Sztuka jest częścią bólu" - Anthony Rother
 60. "Sztuka miłości jest jak malarstwo: wymaga techniki, cierpliwości, a przede wszystkim eksperymentowania we dwoje. Wymaga odwagi, trzeba posunąć się dalej, poza to, co zwykło się nazywać "uprawianiem miłości" - Paulo Coelho
 61. "Życie jest chmurne, a sztuka radosna" - Friedrich von Schiller
 62. "Nie sztuka powiedzieć: 'Jestem!'. Trzeba jeszcze być" - Stanisław Jerzy Lec
 63. "Żyć to przekształcać siebie w dzieło sztuki" - Fiodor Dostojewski
 64. "Sztuka życia - to cieszyć się małym szczęściem" - Phil Bosmans
 65. "Sztuka milczenia jest większa niż sztuka mówienia" - Arthur Schopenhauer
 66. "Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość" - Jan Paweł II
 67. "Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna" - Fiodor Dostojewski
 68. "Sztuka jest wycinkiem rzeczywistości widzianym przez temperament artysty" - Emil Zola
 69. "Każda sztuka ma swój surowiec, z którego jest zrobiona. Surowcem muzyki jest cisza..."
 70. "Ilość i pośpiech nie są przyjaciółmi artysty" - Sławomir Mrożek
 71. "Geniusz to czasem tylko instynkt, który nie podlega doskonaleniu; częściej jest to sztuka trafnego kojarzenia codziennie doskonalona dzięki obserwacji i doświadczeniu" - Napoleon Bonaparte
 72. "Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy" - Emil Zola
 73. "Sztuka to wieczne przezwyciężanie wszystkiego co niedołężne, ułomne i niedojrzałe, poszukiwanie coraz to doskonalszej formy, coraz to pełniejszego wyrazu" - Karol Szymanowski
 74. "Każda sztuka jest naśladowaniem natury" - Seneka Młodszy
 75. "Sztuka to ciągłe jednanie się z życiem" - Mikołaj Gogol
 76. "Dobrem w dziedzinie sztuki jest to, co naśladuje przyrodę" - Giordano Bruno
 77. "Sztuka rodzi się tylko z najwyższego poruszenia najintymniejszych mocy duszy" - Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling
 78. "Nie tylko sztuka i wiedza, ale także cierpliwość musi być częścią dzieła" - Johann Wolfgang Goethe
 79. "Zarówno sztuka, jak ojczyzna, same przez się niewiele znaczą. Znaczą one bardzo wiele, gdy człowiek, poprzez nie wiąże się z istotnymi, najgłębszymi wartościami bytu" - Witold Gombrowicz
 80. "Trzeba robić każde dzieło, jakby miało być ostatnim w życiu. Jakby miało być testamentem i pomnikiem dla samego siebie." - Stanisław Szukalski
 81. "Pisanie-czytanie, przedstawianie-oglądanie jest jedynym sposobem uświadomienia sobie życia" - Sławomir Mrożek
 82. "Działanie sztuki polega na zdolności ludzi do zarażania się uczuciami innych ludzi" - Lew Mikołajewicz Tołstoj
 83. "Sztuka jest dopełnieniem natury" - Novalis
 84. "Sztuka to wielkie ucho i wielkie oko świata: słyszy i widzi - i ma zawstydzić, drażnić, budzić sumienie - Joseph Conrad
 85. "Miernych poetów nikt nie zna, dobrych - niewielu" - Tacyt
 86. "Jest coś takiego jak malarska prawda rzeczy" - Paul Cézanne
 87. "Sztuka trwa długo, życie krótko" - Hipokrates
 88. "Obraz ożywia, ilekroć zbliżysz się do niego z uczuciem. Głębia dzieła sztuki często jest uzależniona od głębi odbiorcy" - Bogumił Buczyński
 89. "Każde doskonałe dzieło sztuki jest moralnym postępem ludzkości" - Ludwig van Beethoven
 90. "Życie w znacznie wyższym stopniu kopiuje sztukę niż sztuka życie" - Oscar Wilde
 91. "Nie istnieje nic takiego, czego by sztuka nie mogła wyrazić (...)" - Oscar Wilde
 92. "Po osiągnięciu pewnego poziomu sprawności technicznej nauka i sztuka upodabniają się do siebie pod względem postaci, estetyki i cech plastycznych. Najwybitniejsi uczeni są zarazem wielkimi artystami" - Albert Einstein
 93. "Gdzie jest człowiek, tam jest i sztuka" - Stanisław, ojciec Witkiewicz
 94. "Miłość i sztuka nie obejmują tego, co piękne, lecz to, co dzięki objęciu przez nie staje się piękne" - Karl Kraus
 95. "Sztuka stoi ponad życiem, wnika w istotę wszechrzeczy" - Anonim
 96. "Sztuka wymaga uznania" - Cyceron
 97. "Tylko kochając obłędnie sztukę można przy niej wytrwać" - Irena Solska
 98. "Muzyka - to początek i koniec wszelkiej mowy" - Ryszard Wagner
 99. "Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny, i napełniać łzami oczy kobiety" - Ludwig van Beethoven
 100. "Moglibyśmy (przez muzykę) kierować światem, mamy do swej dyspozycji odpowiednią siłę" - Graham Mask
 101. "Tylko wielka świętość, prawdziwie wielka, odnajduje mowę sztuki" - Jerzy Zawieyski